Відділ аспірантури та докторантури

Аспірантура і докторантура є основними формами підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук.

Аспірантура в університеті відкрита в 1991 р. Підготовка здійснюється 23 кафедрами за 17 спеціальностями.

Адреса: 46001, м.Тернопіль, вул. Руська, 56, Корпус № 1, к.109
Телефон: (0352) 51-97-07
Телефон внутрішній: 1100 (із зовнішніх телефонів через комутатор 51-97-00, тоді в тональному режимі набрати внутрішній номер)
Е-mail: vid_asp@tntu.edu.ua, aspiranttu@gmail.com
Веб-сайт: phd.tntu.edu.ua

Умови вступу та документи

Перелік спеціальностей
для підготовки здобувачів ступеня доктора філософії
на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти

Галузь знань Спеціальність Освітньо-наукова програма
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка Економіка
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
Облік і оподаткування
Менеджмент
Маркетинг
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення
122 Комп’ютерні науки
123 Комп’ютерна інженерія
Інженерія програмного забезпечення
Комп’ютерні науки
Комп’ютерна інженерія
11 Математика та статистика 113 Прикладна математика Прикладна математика
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка
132 Матеріалознавство
133 Галузеве машинобудування
Прикладна механіка
Матеріалознавство
Галузеве машинобудування
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
17 Електроніка та телекомунікації 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка
175 Інформаційно-вимірювальні технології
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
16 Хімічна та біоінженерія 162 Біотехнології та біоінженерія
163 Біомедична інженерія
Біотехнології та біоінженерія
Біомедична інженерія
18 Виробництво та технології 181 Харчові технології Харчові технології

Перелік спеціальностей
для підготовки здобувачів наукового ступеня доктора наук
на науковому рівні вищої освіти

Галузь знань Спеціальність
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент
11 Математика та статистика 113 Прикладна математика
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення
122 Комп’ютерні науки
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка
133 Галузеве машинобудування
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
16 Хімічна та біоінженерія 163 Біомедична інженерія

Спеціалізовані Вчені ради по захисту докторських дисертацій

Д58.052.01 01.05.02 «Математичне моделювання і обчислювальні методи (з технічних наук)»
Д58.052.02
Д58.052.05 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами»
Д58.052.07 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла».
23 листопада 2023 року