Спеціалізовані вчені ради університету

Докторська:

Матеріали за захистами в Спеціалізованих Вчених радах розміщені в інституційному репозитарії ELARTU.

Спеціалізована рада Д58.052.01 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю:
01.05.02 «Математичне моделювання і обчислювальні методи (з технічних наук)»;

Спеціалізована рада Д58.052.02 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальностями:
05.02.08 «Технологія машинобудування»,
05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва»

Спеціалізована рада Д58.052.05 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю:
08.00.04 «Економіка та управління підприємствами»

Спеціалізована рада Д 58.052.07 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю:
01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла».

16 лютого 2024 року