Google Scholar

Тернопiльський національний технiчний унiверситет iменi Iвана Пулюя
Вісник Тернопільського національного технічного університету
Соціально-економічні проблеми і держава