Міжнародна діяльність

Міжнародна діяльність університету спрямована на інтеграцію у світовий та європейський науковий та освітній простір шляхом розвитку академічної мобільності, навчання іноземних громадян, співробітництва з університетами-партнерами, участі у європейських програмах академічної мобільності студентів та викладачів, спільних освітніх програмах двох дипломів, практики та стажування з метою підвищення якості навчання та наукових досліджень.

Міжнародна співпраця університету проводиться відповідно до принципів європейської декларації вищих навчальних закладів Великої Хартії Університетів — Magna Charta Universitatum, учасником якої він є з 2005 року. 11 травня 2021 року Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя підписав нову угоду з Великою Хартією Університетів MCU2020. Університет є членом Європейської Асоціації Університетів, закордонним членом Мережі Вищих Інженерних Шкіл Франції “n+i”, членом Балтійської університетської програми BUP та Міжнародної Асоціації наукових та технічних бібліотек університетів IATUL.

В університеті функціонують 11 міжнародних освітніх центрів відомих світових компаній, серед них: регіональна мережева академія СІSСО; сертифікаційний центр VUE; регіональний навчальний центр Schneider ЕІесtrіс; академія Місrosoft ІТ; академія С++ та ін. У рамках Індо-Європейськийого Центру ведеться співпраця з Індо-Європейською Освітньою Фундацією (Польща) .

Університет співпрацює з закордонними партнерами, зокрема Польщею, Німеччиною, Францією, Швецією, Іспанією, Словаччиною, Румунією, Литвою, США, Канадою, Великобританією та Туреччиною відповідно до угод (2022рік — 101 угода). Реалізуються двосторонні угоди про спільні освітні програми двох дипломів з університетами «Люблінська Політехніка» та «Опольська Політехніка» (Польща), Університетом прикладних наук міста Шмалькальден (Німеччина), Міжнародною вищою школою комп’ютерних наук та інформаційних технологій міста Сержі (Франція), Вищою школою управління охороною праці в Катовіцах (Польща), а також міжінституційні угоди в рамках європейської програми академічної мобільності Еразмус+ з Університетом Валенсії (Іспанія), Каунаським технологічним університетом (Литва), університетами «Люблінська Політехніка», «Опольська Політехніка», Вроцлавським економічним університетом та Вищою школою в Нисі (Польща), Університетом в Кошице (Словаччина), Політехнікою Бялостоцькою (Польща) та Університетом прикладних наук Шмалькальдена (Німеччина), Технічним університетом Габрово (Болгарія), Університетом аграрних наук і ветеринарії міста Клуж-Напока (Румунія), Університетом «Дунареа де Жос» в м. Галац (Румунія), Університетом Петрошані (Румунія), Іскендерунським технічним університетом (Туреччина).

Впродовж 2022 року студенти університету стали учасниками програм академічної мобільності, зокрема з метою навчання — 27 осіб, з них за програмою ступеневої мобільності: програма подвійних дипломів — 4 студентів, кредитна мобільність — 16, практика — 7.

У 2022 році університет відвідали 13 представників та науковців з закордонних вищих навчальних закладів, асоціацій та компаній.

Розвиток спільних програм, зокрема програм двох дипломів, є одним з пріоритетних напрямків розвитку міжнародного співробітництва університету. Програми двох дипломів реалізуються з Люблінською Політехнікою (Польща) за усіма магістерськими спеціальностями університету; з Опольською Політехнікою (Польща) за спеціальностями: «Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології»; «Будівництво та цивільна інженерія»; «Економіка»; «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»; «Інформаційні системи та технології»; «Прикладна механіка»; «Автомобільний транспорт»; «Маркетинг»; «Менеджмент»; «Галузеве машинобудування»; Університетом прикладних наук м. Шмалькальден (Німеччина) за спеціальностями: «Галузеве машинобудування» (бакалавр, магістр), навчання англійською мовою, «Прикладна механіка» (бакалавр, магістр), навчання англійською мовою, «Електроінженерія» (бакалавр), навчання англійською мовою, «Програмна інженерія», «Комп’ютерна інженерія», «Комп’ютерні науки», «Кібербезпека» (бакалавр), навчання німецькою мовою.

За програмою двох дипломів у 2022 році університет направив на навчання в Університет прикладних наук м. Шмалькальден 2 бакалаври за спеціальностями «Галузеве машинобудування», «Комп’ютерні науки». Випускники спеціальностей «Галузеве машинобудування» і «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» отримали диплом бакалавра Університету Шмалькальдена в рамках програми двох дипломів.

У 2022 році 16 студентів університету прийняли участь в програмі академічної мобільності Еразмус+: Університет Валенсії (Іспанія), Люблінська політехніка (Польща), Університет прикладних наук в Нисі (Польща), Університет м. Шмалькальден (Німеччина), Університет аграрних наук та ветеринарної медицини Клюй-Напока (Румунія), Каунаський технологічний університет (Литва).

40 викладачів та науковців університету прийняли участь у програмах академічної мобільності, з них 6 стажувалися за програмою Еразмус+ (Проєкти КА 107), 1 викладач за програмою iменi Фулбрайта в Українi та 33 за індивідуальними програмами академічної мобільності, в тому числі 24 викладачі тривалістю більше 1 місяця. Стажування відбувались на базі Вустерського Політехнічного Інституту (США), Університету Бельсько-Бяла (Польща) та Берлінського університету імені Гумбольдтів (Німеччина), Інституту європейських мов (Польща), Сласького інституту здоров’я (Польща), Університету прикладних наук міста Гамбурга (Німеччина), Техаського університету (США), Інституту цифрових технологій (Великобританія), Науково-дослідного інституту зварювальних технологій імені Патона (Китай), Інституту Паскаля Університету Клермон-Овернь (Франція).

В університеті розвиваються програми академічної мобільності, невід’ємною частиною яких є виробнича практика та стажування. У 2022 році 7 студентів проходили практику та стажування на відпочинковому комплексі Panorama Morska (Польща). Кількість студентів, які були відібрані для проходження практик у закордонних компаніях та закладах Литви і Польщі загалом становила більше 45 осіб, водночас студенти чоловічої статі не змогли реалізувати такий вид мобільності у зв’язку із забороною щодо перетину кордону під час військового стану.

У 2022 році виконувались 4 міжнародних проєкти:

У Центрі іноземних мов продовжували роботу курси англійської, польської та німецької мов. За звітний період 50 слухачів вивчали англійську і польську мови у Центрі іноземних мов ТНТУ. В рамках проєкту Twining між ТНТУ і Атлантичним Технічним університетом (Ірландія) продовжує навчатись ще 125 слухачів. 39 випускників отримали сертифікати.

За довідками про міжнародну діяльність ТНТУ просимо звертатись у Відділ міжнародного співробітництва: м.Тернопіль, вул. Руська, 56, Корпус № 2, к.30, тел.: (0352) 51-97-29

27 січня 2023 року