ІV Міжнародна науково-практична конференція
«Розвиток соціально-економічних систем в геоекономічному просторі»

Організатори:

Дата проведення: 22-23 травня 2024 року.

Тематичні напрями конференції:

  1. Соціальна відповідальність – основа філософії бізнесу
  2. Сучасні управлінські процеси у контексті соціально-економічних та просторових змін
  3. Проблеми підвищення якості бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту в сучасних умовах господарювання
  4. Сучасний стан та перспективи розвитку системи оподаткування в умовах інституційних змін національної економіки

Форма проведення конференції: дистанційна

Робочі мови конференції: українська, польська, англійська.

Для участі в конференції необхідно:

Банківські реквізити:
Одержувач: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя (ТНТУ ім. І. Пулюя)
код отримувача: 05408102
Банк: ДКСУ м. Київ
р/р UA468201720313221004201008829
Призначення платежу: Оплата за участь у науковій конференції RSTS_2024 ПІБ (повністю) номер телефону (вказати).

Контактна інформація:

Адреса оргкомітету:
Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту ТНТУ ім. І.Пулюя
м. Тернопіль, вул. Старий Поділ (колишня Танцорова), 2, к.20, 22
Програмний комітет:
Павло Марущак — професор, проректор з наукової роботи Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя
Галина Ціх — декан факультету економіки та менеджменту ТНТУ
Організаційний комітет:
Сергій Співак, +380 97 687-10-08
Науковий секретар:
Ольга Краузе, +380 97 943-55-79
konf_oa@ukr.net