І Міжнародна науково-технічна конференція
«Прикладна механіка»
присвячена 80-ти річчю з дня народження професора Ч.В. Пульки

Організатори:

Дата проведення: 6 – 7 червня 2024 року.

Секції роботи конференції:

  1. Сучасні технології машинобудування
  2. Нові методи зварювання, наплавлення, напилення
  3. Механіка руйнування матеріалів і конструкцій
  4. Надійність і довговічність механізмів і машин
  5. Покриття, нові технології нанесення
  6. Мехатроніка, робототехніка, дрони
  7. Прикладне матеріалознавство

Заявки на участь в роботі конференції та тези доповідей (обсягом 2-4 стор.) приймаються до 15.05.2024 р на електронну пошту pm.mt.tntu@ukr.net або за адресою: 46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, кафедра інжинірингу машинобудівних технологій (МТ), корпус №3, Мариненку Сергію Юрійовичу

Контактна інформація

Адреса оргкомітету
46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Кафедра інжинірингу машинобудівних технологій
Науковий секретар:
Мариненко С.Ю., к.т.н., доц.
е-mail: pm.mt.tntu@ukr.net
контактний тел: 098 23 13131