VIІ Міжнародна студентська науково-технічна конференція
«Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання»

Організатори:

Дата проведення: 25-26 квітня 2024 року.

Робота конференції буде проводитися за секціями:

Робоча мова конференції: українська, англійська, польська.

Заявку на участь в роботі конференції, тези (обсягом 1-2 повні сторінки) та копію квитанції необхідно надсилати голові СНТ Окіпному І.Б. до 15.04.2024 р. електронною поштою е-mail: i.okipnyi@gmail.com.

Засідання секцій буде проходити в режимі відеоконференції.

Контактна інформація

Адреса оргкомітету
46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Голова оргкомітету:
І. Окіпний — к.т.н., доц.