ХІІ Міжнародна науково-практична конференція
«Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах»

Організатори:

Дата проведення: 16 травня 2024 року.

Тематичні секції конференції:

  1. Розвиток соціально-економічних систем мікро-, мезо- і макрорівня: конфлікт традиційних моделей та економічних реалій 21 століття
  2. Особливості інтеграції держави, бізнесу, науки, освіти в умовах цифровізації суспільства
  3. Роль і потенціал вітчизняного підприємництва у розвитку економічно стійкої держави
  4. Сучасний розвиток фінансового ринку України: можливості, виклики, загрози
  5. Інновації у глобальній біржовій сфері та банківській діяльності
  6. Страховий ринок України — каталізатор чи стримувач прогресивних змін у вітчизняній економічній системі?
  7. Економічно ефективна торгівля: розуміння суті та сучасні підходи до її ведення
  8. Майбутнє конкурентоспроможності: розумне управління, розумні території, розумний бізнес
  9. Трансформація бізнес-процесів у контексті сталого розвитку

Офіційні мови конференції: українська, англійська.

Форма проведення конференції: заочна із публікацією тез у збірнику.

Для участі в роботі конференції необхідно до 10 травня 2024 року надіслати на адресу оргкомітету тези доповіді та сплатити організаційний внесок за реквізитами, які будуть надіслані після отримання тез.

Для завершення реєстрації необхідно заповнити форму (українською або англійською мовою):

Інформаційні повідомлення:

Контактна інформація

Адреса оргкомітету
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Кафедра економіки та фінансів ТНТУ ім. І.Пулюя
e-mail: konferenciya2020ef@gmail.com
Науковий секретар:
Ірина МАРКОВИЧ — доцент кафедри економіки та фінансів ТНТУ, к.е.н., доцент
тел.: +38 050 668 9327
16 квітня 2024 року