Склад вченої ради
Тернопільського національного технічного університету
імені Івана Пулюя

Склад вченої ради університету
відповідно до наказу №4/7-845 від 14.08.2023,
зміни відповідно до наказів №4/7-1125 від 01.12.2023
і № 4/7-1202 від 22.12.2023.

 1. Митник Микола Мирославович – ректор університету, голова вченої ради університету, к.т.н., доцент.
 2. Ляшук Олег Леонтійович – перший проректор, заступник голови вченої ради університету, д.т.н., професор.
 3. Крамар Галина Михайлівна – вчений секретар вченої ради університету, к.т.н., доцент.
 4. Вітенько Тетяна Миколаївна – проректор з міжнародного співробітництва, завідувач кафедри обладнання харчових технологій, д.т.н., професор.
 5. Дячук Степан Федорович – проректор з науково-педагогічної роботи, к.т.н., доцент.
 6. Клепчик Василь Михайлович – проректор з адміністративно-господарської роботи та будівництва.
 7. Марущак Павло Орестович – проректор з наукової роботи, д.т.н., професор.
 8. Марценко Галина Віталіївна – головний бухгалтер.
 9. Шерстюк Роман Петрович – проректор з економіки та розвитку, завідувач кафедри управління інноваційною діяльністю та сферою послуг, д.е.н., доцент.
 10. Баліцький Ігор Богданович – директор ВСП «Зборівський фаховий коледж ТНТУ».
 11. Зеленський Костянтин Васильович – директор ВСП «Гусятинський фаховий коледж ТНТУ», д.е.н., доцент.
 12. Калушка Володимир Павлович – в.о.директора ВСП «Тернопільський фаховий коледж ТНТУ», к.т.н., доцент, заслужений працівник освіти України.
 13. Баран Ігор Олегович – декан факультету комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії, к.т.н., доцент.
 14. Карташов Віталій Вікторович – декан факультету прикладних інформаційних технологій та електроінженерії, к.т.н., доцент.
 15. Лещук Роман Ярославович – декан факультету інженерії машин, споруд та технологій, к.т.н., доцент.
 16. Ціх Галина Володимирівна – декан факультету економіки та менеджменту, к.е.н., доцент.
 17. Баб`як Жанна Володимирівна – завідувач кафедри української та іноземних мов, к.пед.н., доцент.
 18. Бабій Андрій Васильович – завідувач кафедри технічної механіки та с/г машин, д.т.н., професор.
 19. Бартошевський Роман Володимирович – голова студентської ради факультету прикладних інформаційних технологій та електроінженерії.
 20. Боднарчук Ігор Орестович – завідувач кафедри комп’ютерних наук, к.т.н., доцент.
 21. Вишньовський Василь Володимирович – завідувач кафедри психології, к.психол.н., доцент.
 22. Гарматюк Оксана Олегівна – голова профкому університету, к.е.н., доцент.
 23. Дарморіз Степан Ігорович – голова студради факультету інженерії машин, споруд та технологій.
 24. Дерев’янко Володимир Сергійович – в.о. голови студради універстету.
 25. Дмитрів Дмитро Володимирович – завідувач кафедри економічної кібернетики, к.т.н., доцент.
 26. Дунець Василь Любомирович – завідувач кафедри радіотехнічних систем, к.т.н.
 27. Загородна Наталія Володимирівна – завідувач кафедри кібербезпеки, к.т.н., доцент.
 28. Кобельник Володимир Романович – доцент кафедри конструювання верстатів, інструментів та машин, к.т.н. доцент.
 29. Коваль Вадим Петрович – доцент кафедри електричної інженерії, к.т.н., доц.
 30. Кот Олександр Антонович – голова студради факультету економіки і менеджменту.
 31. Кривень Василь Андрійович – завідувач кафедри математичних методів в інженерії, д.ф.-м.н., професор.
 32. Криськов Андрій Анатолійович – завідувач кафедри українознавства і філософії, д.і.н., доцент.
 33. Крупа Володимир Васильович – в.о. завідувача кафедри конструювання верстатів, інструментів та машин, к.т.н., доц.
 34. Крупка Андрій Ярославович – начальник відділу доуніверситетської підготовки, профорієнтації та сприяння працевлаштуванню, к.е.н, доцент.
 35. Курко Ярослав Віталійович – завідувач кафедри фізичного виховання і спорту к.м.н., доцент.
 36. Кухтин Микола Дмитрович – в.о. завідувача кафедри харчової біотехнології та хімії, д.вет.н., проф.
 37. Матійчук Любомир Павлович – начальник відділу забезпечення якості освіти, к.е.н., доцент.
 38. Микитишин Андрій Григорович – завідувач кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, к.т.н., доцент.
 39. Михайлишин Михайло Стахович – завідувач кафедри інформатики і математичного моделювання, к.ф.-м.н., доцент.
 40. Новицька Христина Остапівна – голова студради факультету інформаційних систем і програмної інженерії.
 41. Окіпний Ігор Богданович – завідувач кафедри інжинірингу машинобудівних технологій, голова студентського наукового товариства, к.т.н., доцент.
 42. Оксентюк Богдана Андріївна – в.о. зав.каф. промислового маркетингу, к.е.н., доц.
 43. Олексюк Кароліна Сергіївна – заступник голови студентської ради факультету інженерії машин, споруд та технологій.
 44. Осадца Ярослав Михайлович – начальник науково-дослідної частини, к.т.н., доцент.
 45. Осухівська Галина Михайлівна – завідувач кафедри комп’терних систем і мереж, к.т.н., доцент.
 46. Паламар Михайло Іванович – завідувач кафедри приладів і контрольно-вимірювальних систем, д.т.н., професор.
 47. Панухник Олена Віталіївна – завідувач кафедри економіки та фінансів, д.е.н., професор.
 48. Пастущин Олеся Михайлівна – голова комітету профспілки студентів університету.
 49. Петрик Михайло Романович – завідувач кафедри програмної інженерії, д.ф.-м.н., професор.
 50. Савків Володимир Богданович – завідувач кафедри автоматизації технологічних процесів і виробництв, к.т.н., доцент.
 51. Сіткар Оксана Андріївна – завідувач кафедри фізики, к.т.н., доц.
 52. Смалій Юлія Степанівна – в.о. директора бібліотеки.
 53. Сороківська Олена Анатоліївна – завідувач кафедри менеджменту та адміністрування, д.е.н., професор.
 54. Співак Сергій Михайлович – завідувач кафедри обліку і аудиту, д.е.н., доцент.
 55. Ткаченко Ігор Григорович – начальник навчального відділу, к.т.н., доцент.
 56. Фуч Ольга Віталіївна – аспірантка другого року навчання.
 57. Ціцюра Ольга Володимирівна – начальник відділу кадрів;
 58. Цьонь Олег Петрович – завідувач кафедри автомобілів, к.т.н., доц.
 59. Шафранський Іван Вікторович, студент гр. МБ-22.
 60. Шелестовський Борис Григорович – завідувач кафедри вищої математики, к.ф.-м. н., доцент.
 61. Яворська Євгенія Богданівна – завідувач кафедри біотехнічних систем, к.т.н., доцент.
 62. Ясній Володимир Петрович – завідувач кафедри будівельної механіки, д.т.н., доцент.
25 січня 2024 року