До відома членів вченої ради!

Чергове засідання вченої ради університету відбудеться, у вівторок, 23 квітня 2024 року.

Початок засідання — 15.00. Місце проведення — зал засідань вченої ради (ауд.79).

Порядок денний:

 1. Балотування щодо присвоєння вченого звання доцента:
  • БОДНАРУ Олегу Ігоровичу — к.філ.н., доценту кафедрим української та іноземних мов. ;
  • КРУПЦІ Андрію Ярославовичу — к.е.н., доценту кафедри економіки та фінансів.
  Доповідач: вчений секретар Галина КРАМАР.
 2. Пpo реалізацію Стратегії соціально-економічного розвитку Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.
  Доповідач: проректор з економіки та розвитку Роман ШЕРСТЮК.
 3. Про планування попереднього навчального навантаження на 2024/2025 н.р.
  Доповідач: перший проректор Олег ЛЯШУК.
 4. Про роботу відділу перспективних технологій та енергоменеджменту.
  Доповідач: керівник відділу перспективних технологій та енергоменеджменту Григорій ХИМИЧ.
 5. Про представлення до нагородження працівників університету.
  Доповідач: голова атестаційної комісії вченої ради Євгенія ЯВОРСЬКА.
 6. Про нагородження працівників ВСП «Гусятинський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.
  Доповідач: голова атестаційної комісії вченої ради Євгенія ЯВОРСЬКА.
 7. Затвердження Правил прийому на навчання до Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя в 2024 році.
  Доповідач: відповідальний секретар приймальної комісії університету Роман ЛЕЩУК.
 8. Затвердження Правил прийому на навчання до Відокремленого структурного підрозділу "Тернопільський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя" для здобуття ступеня бакалавра в 2024 році.
  Доповідач: відповідальний секретар приймальної комісії університету Роман ЛЕЩУК.
 9. Затвердження Правил прийому на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» в 2024 році до:
  • Відокремленого структурного підрозділу «Тернопільський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя».
  • Відокремленого структурного підрозділу «Гусятинський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя».
  • Відокремленого структурного підрозділу «Зборівський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя»
  Доповідач: відповідальний секретар приймальної комісії університету Роман ЛЕЩУК.
 10. Про затвердження Положення про офіційну веб-сторінку Тернопільського національного технічного університету iмені Івана Пулюя.
  Доповідач: проректор з науково-педагогічної роботи Степан ДЯЧУК.
 11. Про затвердження Положення про відділ видавничо-редакційних робіт бібліотеки Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (нова редакція).
  Доповідач: проректор з наукової роботи Павло МАРУЩАК.
 12. Про затвердження змін до Положення про порядок видання монографій у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя.
  Доповідач: проректор з наукової роботи Павло МАРУЩАК.
 13. Про зміну вартості навчання.
  Доповідач: проректор з економіки та розвитку Роман ШЕРСТЮК.
 14. Про затвердження змін до Положення про порядок обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.
  Доповідач: вчений секретар Галина КРАМАР.
 15. Затвердження рекомендацій НТР і НМР. Доповідач: вчений секретар Галина КРАМАР.