Нові знання про Івана Пулюя та інженерію програмного забезпечення студентам Гусятинського фахового коледжу ТНТУ

3 - 4 квітня у Гусятинському фаховому коледжі ТНТУ ім. І. Пулюя в рамках програми довготривалої творчої співпраці між цикловою комісією з програмування та інформатики коледжу та кафедрою програмної інженерії ТНТУ ім. І. Пулюя завідувачем кафедри програмної інженерії, доктором фізико-математичних наук, професором Михайлом Петриком був прочитаний для студентів спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення ОР «Молодший бакалавр» вибраний курс лекцій з «Архітектури та проєктування програмного забезпечення». Студенти коледжу отримали можливість детальніше ознайомитись із сучасними підходами та методами проєкування ПЗ з використанням новітніх CASE-засобів розробки — IBM Rational Software Architect. Цей програмний продукт, наданий університету компанією IBM згідно підписаної угоди, є на сьогодні найпотужнішим серед усіх відомих інструментів розробки ПЗ. ТНТУ ім. І. Пулюя є лідером серед навчальних закладів України, який має уже понад 10-ти річний досвід використання цього ліцензійного програмного продукту IBM в навчальному процесі для цілої низки професійно-орієнтованих дисциплін. Університет має можливість своєчасно отримувати від компанії і оновлювати нові версії цього продукту.

На сьогодні в час надзвичайного стрімкого росту обсягів ПЗ та підвищення його складності, використовувати застарілі методи ручного написання коду є неперспективно. Практично майже неможливо модифікувати складний код вручну, оперативно вносити зміни згідно нових вимог, що швидко змінюються. Виникає багато проблем і незручностей, таких як складність у повторному використанні коду, проблеми виявлення помилок, тестування і верифікації коду та ін.

Використовуючи системний принцип «від вимог до коду», компанія IBM надає розробникам ПЗ ефективний інструмент, що дозволяє автоматизувати всі етапи життєвого циклу розробки ПЗ: від аналізу вимог, побудови якісних формалізованих моделей вимог у вигляді сценаріїв використання, оптимізованих діаграм ієрархії класів предметної області, архітектурного верхньо-рівневого моделювання та прооєктування, детального проєктування класів та реалізації методів і сценаріїв, і в результаті — автоматичної ґенерації програмного коду на одній з вибраних об’єктно-орієнтованих мовах програмування (C++, Java, …). Крім того, такий автоматизований процес розробки супроводжується створенням єдиної бази даних проєкту, що дозволяє системно вносити зміни, нові імена, автоматично формувати документацію, здійснювати реверсне проєктування та ін.

Студенти коледжу набули певних навичок згаданих нових підходів проєктування ПЗ, що дасть їм можливість швидше і ефективніше адаптуватися в навчальний процес ОР «Бакалавр» серед студентів основних ґруп спеціальності та набути фахових компетентностей і програмних результатів навчання в ТНТУ ім. І. Пулюя.

На завершення для викладачів та студентів коледжу професор Михайло Петрик представив наукова доповідь про невідомі в Україні сторінки наукової діяльності нашого славетного земляка і патрона нашого університету, світоча світової науки Івана Пулюя, що охоплюють період 1876-1912р.р. і пов’язані з Парижем, Францією та Європою в цілому на основі віднайдених ним архівних документів, екземплярів приладів, що знаходяться у різних наукових фондах французьких університетів та Французької Академії наук. Ішлося про фосфоресцентні лампи різних конструкцій для дослідження Х-променів і катодних променів, освітлювальні лампи та прилади, у т.ч., унікальна промислова апаратура для освітлювання підземних шахт (lampes électriques des mines), наукове обладнання для університетських лабораторій, його ориґінальні результати в радіології та медицині, телефонії, безпечній енерґетиці, багаточисленні публікації у французьких наукових журналах, листи до директора Солвейського міжнародного інституту фізики Лауреата Нобелівської премії з фізики (1902) Гендріка Лоренца (науковий архів бібліотеки Дослідницького Університету Парижу PSL /Université Paris Science & Lettres/), висловлювання світових вчених, у т.ч., Нобелівських лауреатів про отримані ним результати та ін.

Лампи Івана Пулюя в Парижі