Березневе засідання вченої ради: нагороди, голосування щодо присвоєння вчених звань, результати виконання
міжнародного проєкту

19 березня відбулося чергове засідання вченої ради університету.

Традиційно на початку засідання ректором університету Миколою МИТНИКОМ було вручено нагороди, дипломи та атестати кращим науково-педагогічним працівникам та студентам університету.

За заслуги у розвитку освіти, науки та економіки декан факультету економіки та менеджменту к.е.н., проф. Галина ЦІХ нагороджена відзнакою Академії соціального управління і Фонду реєстрації неординарних ідей і проектів.

Наукова спільнота університету поповнилась професорами, доцентами, докторами наук і докторами філософії.

Ректор університету Микола МИТНИК вручив диплом доктора економічних наук за спеціальністю «Економіка та управління національним господарством» доценту кафедри комп’ютерних наук, начальнику відділу забезпечення якості освіти Любомиру МАТІЙЧУКУ.

Дипломи доктора філософії отримали Володимир БОЙКО — за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування і Руслан НЕБЕСНИЙ — за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки.

Атестати професора вручено д.т.н., професору кафедри інжинірингу машинобудівних технологій Василю ВАСИЛЬКІВУ і д.е.н., зав.кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Сергію СПІВАКУ; доцента — к.т.н., доценту кафедри комп’ютерних наук Володимиру ГОТОВИЧУ, к.т.н., доценту кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій Віталію ЛЕВИЦЬКОМУ, к.т.н., доценту кафедри кібербезпеки Марії СТАДНИК, к.т.н., доценту комп’ютерно-інтегрованих технологій Данилу СТУХЛЯКУ.

У рамках виконання міжнародного проєкту (керівник Тетяна ВІТЕНЬКО) менторами було підготовлено дві команди студентів університету, які виконували проєкти на замовлення підприємств Тернопільщини. Студенти успішно представили Україну в хакатоні «Розумне виробництво», у якому брали участь 56 команд з різних країн світу. Сертифікати отримали Назарій ДЕМ’ЯНЧИК, Мар’яна ЗАХАРІЙ, Андрій МАНКО, Микола СЕНЬКІВ, Костянтин ПОЛІЩУК, Олександр СОБКО, Софія ТИМОШИК, Софія ТКАЧУК, Віталій ЧОРНОМАЗ, Людмила ШВЕД,

На засіданні вченої ради присвоєно вчені звання: професора — д.т.н., доц., професору кафедри радіотехнічних систем Володимиру ЯСЬКІВУ; доцента — к.т.н., завідувачу кафедри радіотехнічних систем Василю ДУНЦЮ, к.т.н., ст. викладачу кафедри радіотехнічних систем Юрію ПАЛЯНИЦІ, к.т.н., ст. викладачу кафедри будівельної механіки Наталії ЧОРНОМАЗ.

Щиро вітаємо усіх нагороджених! Бажаємо наснаги для подальших трудових звершень!

На засіданні підтримано кандидатури провідних науковців України щодо їх обрання на оголошені вакансії дійсних членів і членів — кореспондентів НАН України: д.б.н., проф., члена-кореспондента НАН України, заступника директора з наукової роботи Інституту молекулярної біології і генетики НАН України Дзядевича Сергія Вікторовича, лауреата державної премії України в галузі науки і техніки, д.т.н., проф., члена-кореспондента НАН України, керівника відділу «Електротермічні процеси обробки матеріалів» Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України Коржика Володимира Миколайовича, лауреата державної премії України в галузі науки і техніки, д.х.н., проф., члена-кореспондента НАН України, завідувача відділу водневих технологій та матеріалів альтернативної енергетики Фізико-механічного інституту ім.Г.В.Карпенка НАН України Завалія Ігоря Юліяновича, д.т.н, проф, професора кафедри комп’ютерних наук та прикладної математики Національного університету водного господарства та природокористування Бомби Андрія Ярославовича, д.т.н, проф., завідувача відділу діагностики корозійно-водневої деградації матеріалів Фізико-механічного інституту ім.Г.В.Карпенка НАН України Звірко Ольги Іванівни, д.ф.-м.н., проф. завідувача кафедри теоретичної та прикладної механіки Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Лободу Володимира Васильовича.

Бажаємо усім успішного обрання!

Про роботу факультету економіки та менеджменту за 2019-2023 роки звітувала декан факультету Галина ЦІХ. Вона детально проаналізувала різні аспекти діяльності факультету, наголосивши на тому, що в складних умовах вдається здійснювати якісний набір студентів на всі освітні програми, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти на факультеті; активно ведеться наукова робота, статті науковців публікуються у журналах, що індексуюються наукометричною базою Scopus, проводяться наукові конференції, виконуються теми на замовлення підприємств. Галина Володимирівна особливо відзначила формування на факультеті групи науковців, які працюють над виконанням міжнародних проєктів, активну участь викладачів і студентів у реалізації програм академічної мобільності. Голова комісії з проблем навчання вченої ради Галина ОСУХІВСЬКА відзначила позитивні сторони роботи факультету економіки та менеджменту і запропонувала роботу факультету схвалити. Прийнято відповідну ухвалу.

За пропозицією голови атестаційної комісії вченої ради Євгенії ЯВОРСЬКОЇ внесено зміни до складу цієї комісії. Новими членами комісії стали д.вет.н., проф. Микола КУХТИН, к.т.н., доц. Вадим КОВАЛЬ, к.е.н., доц. Богдана ОКСЕНТЮК.

В університеті при кафедрі психології створено психологічну службу, прийнято відповідне Положення.

На засіданні затверджено ряд освітніх програм, нову редакцію Положення про раду молодих вчених Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, а також рекомендації науково-технічної і науково-методичної рад.