Оголошено конкурс на іменну стипендію Верховної Ради України молодим ученим за тематиками Комітету з питань освіти, науки та інновацій за 2025 рік

Комітет затвердив 5 тематик конкурсних робіт на іменні стипендії ВРУ 2025 року з питань розроблення проєктів законодавчих та нормативно-правових актів:

  1. Реформування національної системи оплати праці вчителів в Україні.
  2. Розвиток фінансової автономії та системи управління університетами за провідним досвідом країн Європи.
  3. Розвиток Національної системи кваліфікацій та її вплив на забезпечення взаємодії системи освіти та ринку праці.
  4. Вдосконалення вимірювання та компенсація освітніх втрат дітей в Україні.
  5. Правове регулювання державно-приватного партнерства у сфері науки та забезпечення ефективної інтеграції України в Європейський дослідницький простір.

Оформлення та подання конкурсних робіт відбувається відповідно до вимог Інструкції з оформлення і подання документів на здобуття іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених-докторів наук, порядку їх розгляду та звітування стипендіатів, затвердженої Рішенням Комітету від 15.12.2021, протокол № 90 (kno.rada.gov.ua/documents/st_vr/n_ak_st/75468.html).

Подання конкурсних робіт за визначеною Комітетом тематикою здійснюється щороку до 15 червня включно. У цьому разі подання претендента відрізняється Анотацією відповідно до п. 2.5.6. зазначеної Інструкції. За цією процедурою наукова установа на підставі рішення Вченої ради готує клопотання про висунення претендента та його конкурсної наукової (науково-технічної) роботи на здобуття Стипендії та подає у двох примірниках його разом з рішенням Вченої ради, матеріалами претендента та однією електронною копією документів на флеш носії із супровідним листом безпосередньо до Комітету на адресу: Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, вул. М. Грушевського, 5, Київ, 01008.

До 30.05.2024 р. можна подати голові РМУС Золотому Р.З. (ауд. 406) документи претендентів.