В рамках реалізації освітньо-професійних програм «Готельно-ресторанна справа» та «Цифрові інновації в туризмі» підписано договір про співробітництво між Тернопільським національним технічним університетом імені Івана Пулюя
та ТОВ «Сервіо Софт»

Компанія ТОВ «Сервіо Софт» займається розробкою та сервісним обслуговуванням програмного забезпечення Servio. Основною спрямованістю діяльності є реалізація проектів автоматизації підприємств сфери обслуговування (готелі, ресторани, розважальні комплекси).

Сторони погодилися розвивати співпрацю на засадах партнерства, взаємовигоди та спільності інтересів з метою розширення та поглиблення змісту їх наукової, освітньої та практичної діяльності у таких напрямах:

Здобувачі вищої освіти матимуть змогу використовувати програмні продукти ТОВ «Сервіо Софт» на заняттях, дистанційному навчанні, а також на будь-яких факультативних заняттях та курсах.

Взаємодія сторін сприятиме поширенню інноваційного досвіду використання цифрових, інформаційно-комунікаційних технологій та нових розробок в освіті та науці.