Науковці університету стали експертами з акредитації освітніх програм ЗВО

Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти було затверджено включення представників університету — завідувача кафедри автомобілів, к.т.н., доцента Цьоня Олега Петровича (Спеціальність: 275 - Транспортні технології (за видами) та першого проректора, д.т.н., професора Ляшука Олега Леонтійовича (Спеціальності: 274 - Автомобільний транспорт, 131 - Прикладна механіка, 133 - Галузеве машинобудування) — до реєстру експертів з акредитації освітніх програм, що дає змогу долучитись до покращення якості вищої освіти в Україні.

Згідно з «Положенням про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» (розділ ІV, п. 3) експерти здійснюють свої функції в рамках акредитаційних експертиз на підставі укладених із ними цивільно-правових договорів.

Вітаємо колег із сертифікацією та отриманням статусу експерта!