V Міжнародна науково-методична конференція
«Актуальні питання організації навчання
іноземних студентів в Україні»
присвячена 60-річчю ТНТУ імені Івана Пулюя

Організатор:

Дата проведення: 14 - 16 жовтня 2020 року.

Напрямки роботи конференції:

 1. Нормативно-правове забезпечення та стандарти міжнародної освіти в Україні:
  • організація прийому та набору іноземних громадян на навчання ВНЗ;
  • правила перебування та реєстрації іноземних громадян на території України;
  • особливості визнання документів про освіту іноземних громадян в Україні;
  • особливості освітніх систем країн Європи, Азії та Африки.
 2. Інтернаціоналізація вищої освіти та її вплив на українську освітню систему: можливості та виклики:
  • Зміна глобальних норм і ризиків в системі вищої освіти;
  • Зростання вимог щодо конкурентноспроможних освітніх потреб;
  • Новітні методи навчання та виховання
  • Інтерактивні аудиторії та використання соціальних мереж у навчанні
  • Актуальність особистісно орієнтованого навчання
 3. Організація навчального процесу для студентів-іноземців, теоретичні та прикладні аспекти:
  • особливості освітнього процесу студентів-іноземців;
  • роль інформаційних технологій під час викладання фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін студентам-іноземцям;
  • особливості викладання навчальних дисциплін англійською мовою;
  • методика викладання української мови як іноземної;
  • організаційні та методичні аспекти заочного навчання студентів-іноземців.
 4. Адаптація іноземних студентів:
  • формування загальнолюдських цінностей та міжнаціональної взаємоповаги;
  • організаційні та виховні заходи для соціальної адаптації іноземних студентів із різних регіонів світу;
  • народні традиції України як засіб мовної адаптації іноземних студентів.

Офіційні мови конференції: українська, англійська, польська.

Контактна інформація

Адреса оргкомітету
м. Тернопіль, 46001
вул. Руська, 56
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Центр міжнародної освіти
E-mail: conf.cie2020@gmail.com
Контактні особи:
Ковалюк Богдан Павлович, тел.: (0352) 51-97-17, 050 678-2169, 067 83-81-732
Сіткар Оксана Андріївна, тел.: 097 159-82-90