Підсумки й завдання: на січневому засіданні вченої ради університету йшлося про здобутки та плани на майбутнє

На січневому засіданні вченої ради йшлося про здобутки та плани на майбутнє. Однак на початку ректор університету П.В. Ясній вручив дипломи доктора економічних наук директору Гусятинського коледжу
К.В. Зеленському та доценту кафедри економіки та фінансів І.Ю. Крамар. Диплом кандидата технічних наук отримав асистент кафедри конструювання верстатів, інструментів та машин В.М. Буховець, а атестат доцента — кандидат технічних наук, доцент кафедри компютерно-інтегрованих технологій Р.З. Золотий.

Основні питання стосувалися життя й діяльності університету, зокрема були підведені підсумки наукової роботи університету за 2019 рік та окреслені основні напрями і завдання наукової діяльності на 2020 рік. З цього питання виступили проректор з наукової роботи Р.М. Рогатинський та голова комісії з питань науки В.А.Кривень.

Начальник відділу бенчмаркінгу і вебменеджменту А.М. Паламар доповів про присутність університету у веб-просторі.

Розглянуто і затверджено кошторис доходів і видатків університету на 2020 рік та фінансовий звіт за 2019 рік.

Також затверджено Положення про підсумковий семестровий контроль результатів навчання студентів Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя та Положення про організаційно-юридичний відділ ТНТУ ім. І.Пулюя, а також затверджені зміни до Положення про Центр перепідготовки та післядипломної освіти ТНТУ ім. І.Пулюя.