Шановні колеги!

Міністерство освіти і науки України наказом № 1234 від 24.09.2019р. оголосило перший етап конкурсного відбору проектів фундаментальних та прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок, виконання яких розпочнеться у 2020 році за рахунок коштів державного бюджету за бюджетними програмами «Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка преси, розвитку наукової інфраструктури, наукових об'єктів, що становлять національне надбання, забезпечення діяльності Державного фонду фундаментальних досліджень» (КПКВК 2201040) (форми проектів та супровідні матеріали розміщені у додатках розміщених за посиланням ndch.tntu.edu.ua/index.php/konkursi/38-konkursi-mony).

У зв’язку з цим запрошуємо деканів факультетів, завідувачів кафедр, керівників наукових підрозділів та наукових шкіл підготувати пропозиції щодо подання на конкурс проектів науково-дослідних робіт виконання яких розпочнеться у 2020 році, враховуючи наступне:

Для участі в конкурсі до 5 листопада 2019 року здійснити реєстрацію та внесення в єдину інформаційну систему «Наука в університетах» проектів фундаментального/прикладного наукового дослідження або науково-технічної (експериментальної) розробки. З 6 листопада доступ в систему буде заблоковано.