Міжнародна науково-технічна конференція
«Математичні методи та моделі технічних
та економічних систем»
присвячена пам’яті професора Шаблія Олега Миколайовича та 60-ти річчю кафедри теоретичної механіки

Організатори:

Дата проведення: 22–23 листопада 2022 р.

Основні теми:

  1. Перспективні моделі і методи механіки деформівного твердого тіла.
  2. Задачі формоутворення оболонкових конструкцій складної форми.
  3. Термомеханіка зварних з’єднань.
  4. Прикладні застосування механіки в задачах енергозбереження.
  5. Економіко-математичні методи і моделі.

Робочі мови конференції: англійська, українська.

Просимо Вас надіслати на адресу оргкомітету:

Доповіді, оформлені відповідно до вимог та надіслані до 12.11.2022 р., будуть опубліковані до початку роботи конференції окремим збірником.

Контактна інформація

Адреса оргкомітету
46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Голова організаційного комітету:
Михайло Михайлишин
067 689-89-40
mms000@ukr.net
Науковий секретар:
Надія Гащин
097 973-28-68
gashchyn.nadia@gmail.com