Міжнародна конференція
«Advanced Applied Energy and Information Technologies».

Дата проведення: 24-26 листопада 2021 року.

Напрямки роботи конференції:

  1. Електротехніка та силова електроніка;
  2. Автоматизація та комп’ютерно -інтегровані технології;
  3. Мехатроніка, радари, системи управління;
  4. Біомедична інженерія;
  5. Математичне моделювання в енергетиці та інформаційних технологіях.

Робоча мова конференції: англійська.

Реєстраційну форму та електронну версію матеріалів необхідно надіслати на електронну адресу оргкомітету до 15 вересня 2021 р. e-mail: icaaeit@gmail.com

Форма проведення конференції: дистанційна (за умови покращення епідеміологічної ситуації — очна)

Додаткову інформацію можна знайти на сайті конференції

Контактна інформація

Адреса оргкомітету
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя,
вул. Микулинецька, 46, корпус № 7, ауд. 503
Голова організаційного комітету:
Яськів Володимир Іванович — д.т.н., проф. кафедри радіотехнічних систем.
Науковий секретар:
Філюк Ярослав Олександрович
тел. 098 527-54-29
e-mail: icaaeit@gmail.com
1 вересня 2021 року