Підписано Меморандум про співпрацю між ТНТУ та Громадською організацією «Маріупольський продовольчий кластер»

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Громадська організація «Маріупольський продовольчий кластер» провели підписання Меморандуму про співпрацю 28 червня 2022 року.

Від Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Меморандум підписав в.о. ректора Микола Митник, від Громадської організації «Маріупольський продовольчий кластер» — керівник Володимир Каракулов.

Сторони виступили ініціаторами створення об’єднання, до якого входитимуть університети, представники бізнес-середовища та органів влади, громадські організації й інші, з метою розширення асортименту конкурентоздатної продукції з місцевої сировини та послуг, на основі впровадження новітніх технологій, що в свою чергу буде інструментом соціальної адаптації тимчасово переміщених осіб з районів, що постраждали від військової агресії, а також підвищення якості життя місцевого населення.

Домовленості Університету з Громадською організацією «Маріупольський продовольчий кластер» дозволять співпрацювати в напрямку освітньої, практичної, науково-дослідної роботи та взаємного обміну досвідом з метою поліпшення якості підготовки фахівців, закріплення теоретичних знань та їх практичного застосування на виробництві, розробки нових конкурентоспроможних видів продукції, зокрема харчової, технологій їх виробництва та впровадження їх у виробництво.

Університет та Громадська організація «Маріупольський продовольчий кластер» започаткували спільну діяльність задля об’єднання зусиль у вирішенні завдань і проблем практичної підготовки здобувачів вищої освіти та працевлаштування випускників, а також створення, на основі науково-дослідницьких розробок, асортименту конкурентоздатної на ринку ЄС продукції з місцевої сировини, та впровадження технологій її поглибленої переробки.