Мотиваційний лист

При поданні заяви на всі спеціальності (освітні програми), конкурсні пропозиції, обов’язковою вимогою є подання вступником мотиваційного листа.

  1. Структура мотиваційного листа та вимоги до нього.
  2. Порядок та критерії оцінювання мотиваційних листів вступників.
  3. Зразок мотиваційного листа.