До уваги вступників в магістратуру 2020

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та рішення приймальної комісії Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя від 05.05.2020 р., протокол № 16:
«Складання додаткового фахового вступного випробування для вступників, які вступають на навчання на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) не проводиться».