Атестація осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою

Загальна інформація

Із набранням чинності Закону України «Про державну службу» суттєвих змін зазнав порядок вступу на державну службу. Так, однією із загальних вимог до осіб, які претендують на вступ на державну службу, встановлених положеннями статті 20 згаданого Закону, є вільне володіння державною мовою.

Нормами статті 25 Закону визначено, що особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, зокрема має подати посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

Відповідно до затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року №301 «Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою» Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя є уповноваженим закладом вищої освіти, що проводить атестацію осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, і має право видавати посвідчення встановленого зразка.

Нормативні документи

Порядок реєстрації на участь в атестації

Реєстрація на участь в атестації у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя відбувається відповідно до «Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №301 від 26.04.2017 року (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ від 30.01.2019р. №343).

Для проходження атестації особа, яка претендує на вступ на державну службу, подає заяву на ім’я ректора університету ( Заява 1 (PDF, 95.5 KiB) ) не пізніше ніж за п'ять днів (а це буде п'ятниця до 12.00) до дати проведення атестаційної сесії, визначеної графіком.

Особа, яка бажає пройти атестацію, може подати заяву будь-яким зручним для неї способом:

 1. Написати заяву, відсканувати її та надіслати на електронну адресу: v_dppcp@ukr.net
 2. Надіслати або подати особисто паперову заяву на поштову адресу: Приймальна комісія Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, 46001, м. Тернопіль, вул. Руська,56, корпус №1, каб.107.

До заяви потрібно додати оригінал платіжного документа (до електронної заяви — скановану копію) про сплачені кошти за послугу із проведення атестації з державної мови. Реквізити для оплати розміщено в розділі «Вартість послуги з проведення атестації та видачі за її результатами посвідчення щодо вільного володіння державною мовою». Особи, які надіслали електронну заяву, оригінал платіжного документа подають особисто секретареві атестаційної комісії в день атестації до початку її проведення.

Атестаційна комісія розглядає подану заяву протягом двох робочих днів після отримання і повідомляє на електронну адресу або телефоном, вказані особою, яка бажає пройти атестацію, про допуск до участі в атестації, а також час і місце її проведення.

Учасник атестації повинен обов’язково мати при собі документ, який посвідчує його особу та підтверджує громадянство України, і прибути у визначені атестаційною комісією час і місце (згідно із графіком атестаційної сесії) для проходження атестації.

Посвідчення вручають учасникам, які успішно пройшли атестацію в університеті, або надсилають рекомендованим листом із повідомленням про вручення за заявою таких осіб протягом 10 календарних днів від дати проходження атестації.

Порядок реєстрації та отримання посвідчення на підставі поданих документів про освіту без проходження атестації

Особа, яка вільно володіє державною мовою і підтвердить це одним із документів, може звернутися до атестаційної комісії із заявою ( Заява 2 (PDF, 78.1 KiB) ) про видачу посвідчення без проходження атестації (пункт 56 «Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою»).

До заяви повинна бути додана копія документа про відповідний рівень освіти та усі необхідні додатки до нього:

 • документи державного зразка про повну загальну середню освіту, видані до 2000 року, з оцінкою «5» за вивчення або за складання випускного іспиту з української мови та/або української мови та літератури;
 • документи державного зразка про повну загальну середню освіту, видані після 2000 року, з балом не менше 10 за вивчення або підсумкову державну атестацію з української мови;
 • диплом молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), бакалавра, магістра (спеціаліста) з відповідним додатком з оцінкою «відмінно» за вивчення української мови та/або ділової української мови, української мови за фаховим спрямуванням;
 • диплом бакалавра, магістра (спеціаліста) за спеціальностями українська мова та література; українська мова та література і іноземна мова; за спеціалізацією «Українська мова та література» спеціальності «Філологія».

У цьому випадку видача посвідчення проводиться на підставі поданих документів про освіту без проходження атестації.

Відповідно до роз'яснення Національного агентства України з питань державної служби від 18 травня 2017 року №26-р/з, з метою уникнення випадків видачі посвідчення на основі недостовірних відомостей, перевірки копій наданих документів з їх оригіналами, що визначені пунктом 56 «Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою», прийняття документів проводиться шляхом особистого подання особою, яка претендує на зайняття посади державної служби.

Порядок атестації

Учасник атестації повинен прибути для проходження атестації у день, час та місце, визначене атестаційною комісією, і мати при собі документ, що засвідчує особу та підтверджує громадянство України.

До проходження атестації допускають осіб, які своєчасно подали заяву щодо проходження атестації та здійснили оплату послуг за участь в атестації.

Атестація відбувається у два етапи:

1) у письмовій формі, яка включає:

 • письмове завдання з використанням технології тестування;
 • письмовий переказ тексту з фахових питань.

2) усній формі, яка передбачає ділову розмову за визначеним сценарієм та повідомлення-презентацію на встановлену тему.

Час виконання завдання у письмовій формі (тестове завдання та переказ) — 60 хвилин.

Атестація в усній формі розпочинається не раніше як через 60 хвилин і не пізніше ніж 120 хвилин після закінчення атестації в письмовій формі.

Час проходження атестації для кожного її учасника в усній формі до 45 хвилин, з яких 20 хвилин відводиться на ділову розмову за визначеним сценарієм (у тому числі 5 хвилин на підготовку) та не більше ніж 25 хвилин — на повідомлення-презентацію (у тому числі 15 хвилин на підготовку).

За результатами атестації в письмовій та усній формі комісія ухвалює рішення про видачу учасникові, який успішно пройшов атестацію, посвідчення щодо вільного володіння державною мовою.

Зразки тестових завдань та перелік тем і сценаріїв

Зразки тестових завдань, тем та сценаріїв для проведення співбесіди
http://nads.gov.ua/page/zrazky-testovyh-zavdan-tem-ta-scenariyiv-dlya-provedennya-spivbesidy

Графік атестаційних сесій

 1. Графік атестаційних сесій на 2019 рік
  1. 23.01.2019
  2. 06.02.2019
  3. 20.02.2019
  4. 06.03.2019
  5. 20.03.2019
  6. 03.04.2019
  7. 17.04.2019
  8. 08.05.2019
  9. 22.05.2019
  10. 05.06.2019
  11. 19.06.2019
  12. 10.07.2019
  13. 24.07.2019
  14. 07.08.2019
  15. 21.08.2019
  16. 04.09.2019
  17. 18.09.2019
  18. 02.10.2019
  19. 16.10.2019
  20. 30.10.2019
  21. 13.11.2019
  22. 27.11.2019
  23. 11.12.2019
  24. 26.12.2019
 2. Атестаційні сесії при потребі можуть проводитися за індивідуально визначеним графіком.
 3. Початок проведення атестаційної сесії об 12.30 год за адресою:
  м. Тернопіль, вул. Руська, 56, корпус №2, перший поверх, на вході звернути вправо і йти до кінця коридору, науково-технічна бібліотека, ввійти в коридор і звернути праворуч, каб. №7.
 4. Оприлюднення результатів атестаційної сесії відбувається після проведеної сесії або наступного дня.
 5. Усі зміни та можливу додаткову інформацію буде подано на сайті університету в розділі «Атестація з української мови».

Вартість послуги з проведення атестації та видачі за її результатами посвідчення щодо вільного володіння державною мовою

 1. Групова у складі 5-ти чоловік — 565 грн.
 2. Індивідуальна — 1010 грн.
 3. Посвідчення за результатами атестації — 5.20 грн.

Реквізити за послуги

Шановні учасники атестації!!!

Ретельно перевіряйте реквізити, особливо розрахунковий рахунок та призначення платежу!!!

Перед оплатою уточніть вартість атестації телефоном 067 754-28-26 (індивідуальна — 1010 грн., група з 5-ти чол. і більше — 565 грн.)

 1. За проходження атестації щодо вільного володіння державною мовою

  Призначення платежу: Атестація укр. мови
  від ___________________________________
         (прізвище, ім’я, по батькові)
  Одержувач: ТНТУ ім.І.Пулюя
  Банк ДКСУ м.Київ
  МФО 820172
  Р/Р 31254209108829
  Код 05408102
  Сума___________ грн.

 2. Видача посвідчення щодо вільного володіння державною мовою

  Призначення платежу: Посвідчення укр. мови
  від ___________________________________
         (прізвище, ім’я, по батькові)
  Одержувач: ТНТУ ім.І.Пулюя
  Банк ДКСУ м.Київ
  МФО 820172
  Р\Р 31251209208829
  Код 05408102
  5.20 грн.

Додаткова інформація

Особи, які бажають підвищити свій рівень мовної та мовленнєвої компетентностей, підготуватися до атестаційної сесії, можуть придбати відповідний методичний посібник, зареєструватися на електронний курс дистанційного навчання (після подачі заяви на участь в атестаційній сесії), одержати консультацію.

Покрокова інструкція для реєстрації учасників атестаційної сесії

Контакти атестаційної комісії

м. Тернопіль, вул. Руська,56, корпус №1, каб.107, Приймальна комісія Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

Голова атестаційної комісії — Равлів Ігор Петрович
моб.тел. 067 754-28-26
електронна пошта v_dppcp@ukr.net
Секретар атестаційної комісії — Жук Неоніла Ігорівна
тел. (0352) 51-97-27
Прийом заяв
пн.- пт. з 10.00 до 16.00
обід з 13.00 до 14.00
4 вересня 2019 року