Перелік платних послуг,
що надаються в університеті в 2018-2019 н.р.

Назва платної послуги Вартість

Центр довузівської підготовки

1. Навчання на очній формі підготовчого відділення з вивченням навчальних предметів: українська мова і література, математика, фізика. Загальна кількість годин підготовки — 462, із них аудиторних — 288. 3610 грн.
2. Навчання на очній формі підготовчого відділення з вивченням навчальних предметів: українська мова і література, математика. Загальна кількість годин підготовки — 332, із них аудиторних — 192. 2800 грн.
3. Навчання на очній формі підготовчого відділення з вивченням навчальних предметів: українська мова і література, хімія. Загальна кількість годин підготовки — 357, із них аудиторних — 192. 2900 грн.

Центр іноземних мов

1. Курси «Іноземна мова» 72 години (група 10 слухачів) 1400 грн.
2. Проведення консультацій та сертифікації з польської мови (для осіб, які займають посади, що вимагають освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», магістр») 1700 грн.
3. Навчання та прийом кваліфікаційних іспитів з метою оцінки рівня володіння англійською мовою 17 годин 1500 грн.
4. Навчання та прийом кваліфікаційних іспитів з метою оцінки рівня володіння англійською мовою 71 година 3500 грн.

Центр перепідготовки та післядипломної освіти

1. Друга вища освіта :
1.1. 075 Маркетинг 26430 грн.
1.2. 073 Менеджмент 26430 грн.
1,3 053 Психологія 26430 грн.
1.4 141 Електроенергетика та електромеханіка 24255 грн.
1.5 133 Галузеве машинобудування 24255 грн.
1.6. 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 24885 грн.
1.7. 192 Будівництво і цивільна інженерія 28665 грн.
1.8. 121 Інженерія програмного забезпечення 28980 грн.
1.9. 122 Комп’ютерні науки 28980 грн.
1.10. 123 Комп’ютерна інженерія 28980 грн.
1.11. 131 Прикладна механіка 24255 грн.
1.12 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 24255 грн.
1.13 163 Біомедична інженерія 24885 грн.
1.14 274 Автомобільний транспорт 28665 грн.
1.15. 072 Банківська справа і страхування 26430 грн.
1.1.6 071 Облік і оподаткування 26430 грн.
1.17 281 Публічне управління та адміністрування 26430 грн.

Центр інформаційних технологій, вартість навчання 1 слухача

1. CCNA — сертифікований фахівець по роботі з мережами:
1.1. Для слухачів, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра 491 год. 12500 грн.
1.2. Для слухачів, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра (для сторонніх фізичних осіб) 491 год. 15000 грн.
2. CCNA — сертифікований фахівець по роботі з мережами (іноземні громадяни) 540 год. 2000 дол. США
3. Для слухачів, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра (для юридичних осіб) 491 год. 19000 грн.

Аспірантура та докторантура

1. Навчання в аспірантурі денна форма 107000 грн.
2. Навчання в аспірантурі заочна форма 87000 грн.
3. Плата за оформлення та видачу посвідчення про складання кандидатських іспитів (за одне посвідчення) 35 грн.
4. Плата за складання кандидатського іспиту з іноземної мови 2730 грн.
5. Плата за складання кандидатського іспиту зі спеціальності 2890 грн.

Фізичне виховання та спорт

1. Надання у тимчасове користування ігрового залу (за 1 годину) 400 грн.
2. Надання у тимчасове користування басейну для студентів денної форми навчання, працівників ТНТУ та їх дітей, слухачів підготовчого відділення (за 45 хв.) 50 грн.
3. Надання у тимчасове користування басейну для сторонніх осіб та їх дітей (за 45 хв.) 60 грн.

Студентське містечко

гуртожиток № 1
1. Проживання студентів денної форми навчання за місяць 520 грн.
2. Проживання студентів заочної форми навчання за добу 54 грн.
3. Проживання сторонніх осіб за добу 149 грн.
4. Проживання абітурієнтів, за добу 72 грн.
5. Проживання іноземних студентів денної форми навчання за місяць:
- по нормі в двохмісній кімнаті 920 грн.
- по нормі в трьохмісній кімнаті 866грн.
- 1 студ. в двохмісній кімнаті 1840 грн.
- 1 студ. в трьохмісній кімнаті 2598 грн.
6. Проживання іноземних слухачів підготовчого відділення за місяць:
- по нормі в двохмісній кімнаті 1288 грн.
- по нормі в трьохмісній кімнаті 1248 грн.
- 1 студ. в двохмісній кімнаті 2576 грн.
- 1 студ. в трьохмісній кімнаті 3745 грн.
7. Проживання іноземних абітурієнтів за добу 73 грн.
При подобовому проживанні додатково оплачується вартість прання білизни (41,04 грн. з ПДВ за комплект) з розрахунку 1 комплект на 7 діб.
гуртожиток № 2
1. Проживання студентів денної форми навчання,студентів інших навчальних закладів за місяць 520 грн.
2. Проживання студентів заочної форми навчання за добу 17 грн.
3. Проживання абітурієнтів за добу 28 грн.
При подобовому проживанні додатково оплачується вартість прання білизни (41,04 грн. з ПДВ за комплект) з розрахунку 1 комплект на 7 діб.
гуртожиток № 3
1. Проживання іноземних студентів денної форми навчання за місяць 880 грн.
2. Проживання іноземних студентів інших навчальних закладів за місяць 1600 грн.
3. Проживання студентів денної форми навчання, студентів інших навчальних закладів за місяць 520 грн.
4. Проживання студентів заочної форми навчання за добу 17 грн.
При подобовому проживанні додатково оплачується вартість прання білизни (34,20 грн. з ПДВ за комплект) з розрахунку 1 комплект на 7 діб.
5. Проживання абітурієнтів за добу 19 грн.
При подобовому проживанні додатково оплачується вартість прання білизни (41,04 грн. з ПДВ за комплект) з розрахунку 1 комплект на 7 діб.

Видавництво

1. Ксерокопіювання формат А4 (одностороння) 1,25 грн.
2. Ксерокопіювання формат А4 (двостороння) 2,50 грн.
3. Друк з електронного носія (односторонній) 1,25 грн.
4. Друк з електронного носія (двосторонній) 2,50 грн.
5. Редагування текстів (літературне) 364,96 грн.
6. Коректура 170,57 грн.
7. Верстка 180,72 грн.

Надання приміщень у тимчасове користування

1. Актовий зал (650 місць), за 1 год. (вул. Білогірська, 50) 410 грн.
2. Конференц-зал (100 місць), за 1 год. (вул. Білогірська, 50) 340 грн.
3. Читальний зал бібліотеки (160 місць), за 1 год. (вул. Руська, 56) 440 грн.
4. Навчальні лабораторії навчального корпусу №2, (вул.Руська,56) за 1 год. 370 грн.
5. Гімнастичний зал для гри у настільний теніс (пінг-понг)за 1 год. на одну особу (вул. Білогірська, 50) 25 грн.
6. Аудиторія №134 спорткомплексу «Політехнік» (вул.Білогірська,50) за 1 год. 100 грн.

Навчальний відділ

1. Вартість оформлення дубліката диплома для випускників попередніх років 170 грн.
2. Вартість оформлення дубліката додатку до диплома для випускників попередніх років 385 грн.
3. Вартість оформлення довідки про навчання в університеті для випускників попередніх років 95 грн.
4. Вартість оформлення розгорнутої довідки про період та результати навчання в університеті для випускників попередніх років 250 грн.
5. Вартість оформлення навчального плану спеціальності, складеного англійською мовою для студентів та випускників 110 грн.
6. Вартість оформлення дубліката академічної довідки для випускників попередніх років 330 грн.
7. Вартість оформлення дубліката студентського квитка 145 грн.
8. Вартість оформлення дубліката залікової книжки 120 грн.

Відділ міжнародного співробітництва

1. Вартість оформлення документа, що підтверджує факт навчання в університеті студента з числа іноземних громадян для пред’явлення до офіційних установ з метою отримання візи у зв’язку із виїздом за кордон 100 грн.
27 липня 2020 року