Акредитація освітніх програм

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (ОР «магістр»)
26 лютого 2020 року